Політика

– Для управління ризиками для наших працівників, клієнтів та осіб, розташованих поблизу, ми надамо адекватні заходи контролю, що стосуються всіх ризиків для їх здоров’я, а також загальної безпеки; ми будемо управляти всіма ризиками для навколишнього середовища, які можуть виникнути від будь-якої нашої трудової діяльності.

– Ми будемо відповідати нормам SQAS і стандартам роботи, що прийняті в сфері європейської хімічної промисловості.

– Ми будемо консультуватися з нашими працівниками з усіх питань, пов’язаних з трудовою діяльністю, від яких залежить їх загальне здоров’я і безпека. Ми будемо впроваджувати застосовні вимоги соціальних стандартів, прав людини і законодавства з охорони праці в нашу діяльність і відносини з партнерами.

– За допомогою наших працівників, ми надамо і будемо підтримувати в безпечному робочому стані всі транспортні засоби, будівлі та обладнання, що належать нашій компанії або використовуються нею.

– Шляхом навчання і перевірок, ми будемо гарантувати поінформованість працівників про необхідні «засоби індивідуального захисту» (ЗІЗ / PPE) і заходи індивідуального захисту; також про загальні заходи охорони праці для безпечного провозу і використання хімічних речовин.

– Стимулюючи залученість працівників, ми будемо активно підтримувати і заохочувати їх формальний і неформальний внесок в розвиток системи з усіх аспектів охорони здоров’я, безпеки праці, охорони навколишнього середовища, контролю якості та охоронної безпеки. Крім того, працівники повинні нести відповідальність за дотриманням вимог цієї політики.

– Наша мета – захистити навколишнє середовище від будь-якого забруднення в процесі господарської діяльності, включаючи запобігання забруднення ґрунту (у т.ч. підземних вод), зниження кількості відходів та викидів газів, зниження споживання природних ресурсів та інших матеріалів, орієнтуючись на вимоги ISO 14001. Для цього ми будемо ретельно вибирати методи вивезення/утилізації відходів і витратних матеріалів безпечним для навколишнього середовища способом.

– Шляхом формального і неформального навчання, ми будемо надавати необхідну методичну документацію та інформацію, а також контролювати всіх наших працівників – щоб гарантувати, що вони є компетентними і можуть виконувати покладені на них обов’язки відповідно до необхідних стандартів.

– Ми докладемо всіх зусиль, щоб в нашій компанії не було травм, і будемо просувати це шляхом дотримання стандартів нашої компанії і навчання працівників, з метою підтримки здорових та безпечних умов на робочому місці. Разом ми докладемо всіх зусиль, щоб запобігти нещасним випадкам серед наших працівників, і усунути всі випадки професійних захворювань; а також сприятимемо інформування про всі нещасні випадки, події та невідповідність нашим стандартам.

– Ми проведемо навчання всього персоналу принципам «безпечної поведінки» (BBS).

– Усі працівники повинні бути навчені, активно заохочуватися до виконання і повинні повністю дотримуватися наших стандартів якості та процедур, щоб гарантувати інтеграцію контролю якості в усі напрямки нашої діяльності, процес доставки продукції та обслуговування клієнтів.

– Шляхом навчання наших працівників і контролю, ми будемо розробляти і забезпечувати поліпшення для діяльності з охорони навколишнього середовища, виконання вимог безпеки для уразливих матеріалів і документації.

– Працівникам категорично забороняється вживати, перебувати під впливом, приносити і передавати Алкоголь, Наркотики і Заборонені речовини під час роботи/у рейсі.

– Ми не будемо використовувати працю осіб молодше 18 років. Будь-яка праця має здійснюватися тільки на добровільній основі і будь-який примус до роботи є неприйнятним (включаючи працю ув’язнених осіб). Умови роботи і час вказані в наших документах щодо режиму праці. Ми не будемо перешкоджати об’єднанням людей на будь-якій підставі.

– Наші Стандарти служби охорони включають захист людей, продукції наших клієнтів і конфіденційної інформації.

– Наша Компанія включила стандарти «GMP + B4» в свою діяльність і буде повністю відповідати їм під час підготовки і здійснення кормових перевезень, з метою забезпечення безпеки кормів. Керівництво гарантує дотримання цих стандартів, донесення до всіх задіяних співробітників, проведення необхідного навчання та регулярних оцінок якості нашої діяльності в даній сфері. Співробітники, пов’язані з транспортуванням кормових продуктів, будуть діяти у відповідності з усіма застосовними вимогами, включаючи отримання транспортних замовлень, призначення відповідних транспортних засобів та водіїв, необхідні мийки цистерн, належні тренування і підготовку водіїв, правильне здійснення операцій із завантаження та вивантаження.

– Компанія зобов’язується уникати дискримінації (за кольором шкіри, расою, статтю, релігією, національністю, соціальним статусом, політичною приналежністю) при прийомі на роботу, звільнення та під час щоденної трудової діяльності.

– Громадянська позиція нашої компанії полягає в отриманні стабільної в довгостроковій перспективі вигоди за допомогою позитивних суспільних зв’язків і високих етичних стандартів для зниження ділових, гуманітарних, екологічних і юридичних ризиків шляхом прийняття відповідальності за нашу діяльність. Ми здійснюємо відповідальну ділову діяльність для підтримання безпечних і процвітаючих ринкових відносин зі справедливою конкуренцією і сповідуємо загальноприйняті ділові та соціальні етичні норми (включаючи боротьбу з корупцією і хабарництвом, «відмиванням грошей», шахрайством).

– Наша Станція Мийки працює відповідно до стандартів EFTCO.

– Ми не перевозимо харчові вантажі в транспортних засобах, що здійснюють перевезення хімічних або кормових вантажів. Принцип такого поділу вантажів є базовим для всіх видів діяльності компанії.